Prosjektet er utvikla av

Bykle kommune
Sarvsvegen 14, 4754 Bykle
postmottak@bykle.kommune.no

Prosjektet er støtta av

Villreinsertifikatet
Ta denne kunnskapstesten og sjekk kor mykje du eigentleg kan om villrein.

Greier du 17 av 20 spørsmål har du tatt Villreinsertifikatet og er kvalifisert til å vandre i villreinområda våre.

Start testen