Prosjektet er utvikla av

Bykle kommune
Sarvsvegen 14, 4754 Bykle
postmottak@bykle.kommune.no

Prosjektet er støtta av

Spørsmål X/20
Villreinområdet Setesdal Ryfylke er kjenneteikna av kystpåvirka klima. Kva kan konsekvensen av dette vera for villreinen?